28
czerwiec
2014

Komunikat

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert. W związku z realizacją projektu „Zwiększenie konkurencyjności oraz rozwój Fabryki Wyrobów Cukierniczych „JAGO” poprzez zakup nowoczesnej linii do produkcji wafli z kremem oblewanych bokiem”

ue-head_02

Fabryka Wyrobów Cukierniczych

„JAGO” Jan Gogolewski

Ul. Objazdowa 2

 

85-882 Bydgoszcz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące zakupu linii technologicznej do produkcji wafli z kremem oblewanych bokiem składającej się z takich urządzeń jak:

 

1. Piec waflowy z zestawem kabli; 1 sztuka.

Minimalne parametry techniczne:

 

 • ogrzewany gazem
 • z zamkniętym czołem
 • wewnętrzna izolacja
 • płyta pancerna i chromowane płyty piekące 350x500mm łącznie z wentylatorem spalin
 • chromowanie z niklowaniem dla każdej pary płyt piekących 350 x 500 mm
 • listwy wypiekowe dla każdej pary płyt piekących 350 x 500 mm
 • przechładzacz łukowy listków waflowych 350 x 500 mm- 2 m wysokości 

 

2. Smarowaczka; 1 sztuka.

Minimalne parametry techniczne:

 

 • ze sztaplowaniem na spiralach i walcem dociskowym
 • 1 głowica: do samo rwania filmem lub kontaktowo
 • 2 głowica: smarowanie kontaktowe
 • ogrzewanie ciepłą wodą do zbiornika kremu i jednostki smarującej łącznie z urządzeniem temperującym wodę KWL
 • automatyczna kontrola poziomu masy smarującej w zbiornikach kremu

 

3. Krajalnica; 1 sztuka.

Minimalne parametry techniczne:

 

 • w nierdzewnym wykonaniu z taśmą wlotową, urządzeniem sztaplującym do 80 mm
 • wydajność 14 cięć/min.
 • wyposażona w urządzenie do zbierania i odprowadzania odpadów waflowych z krajalnicy
 • 4.Urządzenie do ustawiania wafli na brzegach, 1 sztuka. Minimalne parametry techniczne:
 • wykonane ze stali nierdzewnej, do rozsuwania pociętych produktów i ustawianiu ich na brzegach
 • 1 ramka dla 1-go cięcia + 1 ramka dla 2-go cięcia z elementem dociskowym dla 1-go cięcia

 

 

Kryterium wyboru dostawcy: 

 

 • cen ofertowa (waga kryterium 60%) (Pc)
 • termin dostawy pieca waflowego z zestawem kabli (waga kryterium 20%) (Pp)
 • termin dostawy smarowaczki i krajalnicy (waga kryterium 10%) (Psk)
 • termin dostawy urządzenia do ustawiana wafli na brzegach (waga kryterium 10%) (Pu)

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta , która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru:

P= (Pc x 0,60) + (Pp x 0,20) + (Psk x 0,10) + (Pu x 0,10)

W którym:

 

 

 

Pc= C min/C bad x 100 pkt

 

Pc-liczba punktów w zakresie ceny
C min- najniższa cena brutto (w euro) za linię technologiczną do produkcji wafli z kremem oblewanych bokiem, spośród złożonych ofert
C bad- cena brutto badanej oferty (w euro) za linię technologiczną do produkcji wafli z kremem oblewanych bokiem

 

 

Pp= T min/T bad x 100 pkt

 

Pp-ilość punktów uzyskana w zakresie terminu dostawy pieca waflowego z zestawem kabli
T min-termin najkrótszy spośród złożonych ofert (określony w dniach, licząc od dnia 15 lipca 
2014 r.)

T bad- termin badanej oferty (określony w dniach, licząc od dnia 15 lipca 2014 r.

 

 

 

 

Psk= T min/T bad x 100 pkt

 

Psk-ilość punktów uzyskana w zakresie terminu dostawy smarowaczki i krajalnicy
T min-termin najkrótszy spośród złożonych ofert (określony w dniach, licząc od dnia 15 lipca 
2014 r.)
T bad- termin badanej oferty (określony w dniach, licząc od dnia 15 lipca 2014 r.)

 

 

Pu= T min/T bad x 100 pkt

 

Pu-ilość punktów uzyskana w zakresie terminu dostawy urządzenia do ustawiania wafli na brzegach
T min-termin najkrótszy spośród złożonych ofert (określony w dniach, licząc od dnia 15 lipca 
2014 r.)
T bad- termin badanej oferty (określony w dniach, licząc od dnia 15 lipca 2014 r.)

 

Ogólne warunki zamówienia:

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty cząstkowej. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Nazwę i adres, dane kontaktowe oferenta.

2. Wartości ceny oraz terminów dostawy (liczone w dniach, licząc od dnia 15 lipca 2014 r.) pozwalające na weryfikację kryteriów wagowych wg wskazanego wzoru.

 

Oferta powinna zostać dostarczona w terminie do 14 lipca 2014 r. do godz. 12.00 poprzez dowolną z poniższych form:

1. Poczta tradycyjna: Fabryka Wyrobów Cukierniczych, „JAGO” Jan Gogolewski, Ul. Objazdowa 2, 85-882 Bydgoszcz (liczy się data wpływu oferty do biura)

2. E-mail: jan@jago.bydgoszcz.pl

3. Fax: 052-363 41 11

ue-head_02

Wróć