20
sierpnia
2014

Komunikat

Informujemy, że Fabryka Wyrobów Cukierniczych „JAGO” rozpoczęła realizację projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności oraz rozwój Fabryki Wyrobów Cukierniczych „JAGO” poprzez zakup nowoczesnej linii do produkcji wafli z kremem oblewanych bokiem”.

Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw; Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi.

ue-head_02

Wróć